Thứ sáu, ngày 20/10/2017
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Thứ bảy, ngày 21/10/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 19 / 10 / 2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Dự Hội nghị CBVC-LĐ tại trường MN Sao Mai.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia: THCS Tràng Lương, THCS Tràng An, THCS Nguyễn Huệ

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP làm việc tại cơ quan Phòng GD&ĐT


 

Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân!  Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.