Thứ hai, ngày 25/09/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Họp Chi ủy- Ban lãnh đạo Phòng.

Thứ ba, ngày 26/09/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo duyệt KH năm học các trường MN, TH, THCS trên địa bàn.

Thứ tư, ngày 27/09/2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Nguyễn Huệ.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc tại trường MN Yên Thọ, THCS Nguyễn Huệ

Thứ năm, ngày 28/09/2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Tràng An.

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT

Thứ sáu, ngày 29/09/2017
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với trường THCS Tràng Lương.

7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Tràng Lương.

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 09 / 2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát bổ phiếu tín nhiệm đối với HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Duyệt Kế hoạch năm học 2017-2018 các trường TH khu vực V tại Phòng GD&ĐT

Bộ phận CMTH: Tham gia duyệt kế hoạch năm học 2017- 2018 các trường Tiểu học cụm V tại Phòng GD.

13 giờ 00

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát bổ phiếu tín nhiệm đối với HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.


 

Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân!  Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.