Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Quyết định số 42/UB-QĐ Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao 23/05/97
Hiển thị 1 mục.